A felvételi eljárással kapcsolatos információk, illetve a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok februárban még változhatnak,
ezért kérjük, hogy látogassanak vissza honlapunkra a későbbiekben is!

 

 

 

 

Beiratkozás időpontja

 

A beiratkozás a 2020/2021-es tanévre várhatóan áprilisban lesz.

 

 

 

Felvételi körzethatárunk

 

 

Beiskolázási körzetünk utcáinak listáját innen tölthetik le.

 

 

 

Körzeten kívüli jelentkezőknek

 

Körzeten kívülről jelentkező tanulók jelentkezéséhez kérjük, hogy egyelőre 2019. március 31-ig juttassák el titkárságunkra a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a gyermek óvodai szakvéleményének másolati példányával együtt postai úton vagy személyesen. A későbbiekben, amikor a beiratkozások hivatalos dátumát nyilvánosságra hozzák, az utolsó beiratkozási napig adhatják be körzeten kívüli tanulók felvételi kérelmeit.

 

 

1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)

 

Bizonyított tény - és ezt saját tapasztalataink is megerősítik -, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával. Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is. Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa. Kórusaink két CD- felvételt készítettek. A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok természetes folytatását a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.

Az ének-zenei emelt szintű képzésbe kötelezően beletartozik 1. és 2. évfolyamon a heti énekkari előkészítő, 3. évfolyamtól pedig heti énekkari óra. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával.

Célunk, hogy a zenében jártas, énekelni szerető, az érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony tanulók hagyják el iskolánkat.

 

 

1.b osztály: matematika-természetismeret orientáltságú osztály

 

 

A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával fejlesztjük. Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől kezdve emelt óraszámban tanítjuk a természetismeret tárgyat. Felső tagozaton is nagyobb óraszámban tanulnak természettudományos tárgyakat a b osztály tanulói. Célunk, hogy a tanulók az általános iskolából kikerülve problémamegoldó képességükkel eredményesen tanulhassanak a középiskolában,
és készségszinten tudják kezelni a számítógépet és a különböző számítógépes programokat.

 

 

Hit- és erkölcstan oktatás

 

 

Iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak szervezésében tartunk hit- és erkölcstan órákat:

 

• Magyar Katolikus Egyház

• Magyarországi Református Egyház

• Magyarországi Evangélikus Egyház

• Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

 

Érdeklődés, további információk kérése

 

Leendő első osztályosok beiratkozásával, következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a titkarsag.koskaroly@gmail.com e-mail címen.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

A szükséges dokumentumok listája (.pdf)

Szülői nyilatkozat felvételi eredményről szóló értesítés módjáról (.pdf)

Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról (.docx)

Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról (.pdf)

Szülői nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről (.pdf)

Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez (.pdf)

Igazolás tartósan beteg, fogyatékos gyermekről (.pdf)

Ételallergiás tanulók szülői nyilatkozata

Adatlap a beiratkozáshoz (doc)

Adatlap zenei meghallgatáshoz (.pdf)

 

Átvételi kérelem

 

Tanulóátvételi időszakunk minden júniusban és augusztusban zajlik. Kérjük a kérelmüket május közepéig eljuttatni szíveskedjenek iskolánkba.

Tanulók átvételi kérelméhez kérjük csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

Nyomtatvány (.pdf)

Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról (.pdf)