Név

 

Tantárgy

OSVÁTH EMESE

 

ANDORNÉ NAGY IRÉN

 

BARABÁS EDINA

 

Bíró Ágnes

 

BODZSÁR ISTVÁNNÉ

 

BOJTOR GÁBORNÉ

 

BORBÉLY JUDIT

 

BUJDOSÓ ÁRONNÉ

 

CSINCSIKNÉ SULYOK GYÖRGYI.

 

DRASKOVITS DÓRA

 

DALMY GÁBOR

 

DR. DÜTSCHNÉ BALOGH SZILVIA

 

DUKONYNÉ KASZÁS GABRIELLA

 

GYULAI DÁVID MÁTYÁS

 

HADZIJANISZNÉ SZILVÁSI ZSÓFIA

 

DR.HÁMORINÉ M. ZSUZSANNA

 

HORVÁT ELEONÓRA

 

KANICS JUDIT

 

KONCZ MÁRIA

 

KOSTKÁNÉ PERLIK TÍMEA

 

KOVÁCS ERZSÉBET

 

KOVÁCS ESZTER

 

KÜRTÖSSY EMESE MÁRIA

 

LIPTAI LAURA

 

MÁTÉ GYULA

 

MATUSNÉ SZANISZLÓ KATALIN

 

MITÓK MONIKA

 

MOGYORÓSI TÜNDE

 

MÜLLERNÉ GÖMÖRI CSILLA

 

NÉMETH MÁRTA

 

NÉMETHNÉ LÁNG NOÉMI

 

OLÁHNÉ NÉMETH ILDIKÓ

 

OSZKÓNÉ FINNY BERNADETT

 

PÉNZES MÓNIKA

 

Sallai Beáta

 

SASVÁRI ZSUZSANNA

 

SIKE JÓZSEF

 

SZLADICS PÉTER

 

TORMÁSSY MÁRIA CSILLA

 

Vértesaljai Mária

 

VIG JUDIT GEORGINA

 

ZSABOKORSZKY ANDREA ORSOLYA

Intézményvezető

 

Matematika/informatika

 

Ének-zene

 

Tanító

 

Tanító

 

Intézményvezető-helyettes

 

matematika/magyar nyelv és irodalom

 

Tanító

 

Tanító

 

Angol nyelv

 

Tanító

 

Fejlesztőpedagógus

 

angol nyelv/történelem

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Technika/kémia, DÖK vezető

 

Tanító

 

Matematika

 

Tanító

 

Intézményvezető-helyettes

 

Biológia/főldrajz

 

Ének-zene

 

Angol nyelv

 

Néptánc

 

Tanító

 

Testnevelés

 

Magyar nyelv és irodalom

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Történelem/magyar nyelv és irodalom

 

Német nyelv

 

Testnevelés

 

Magyar nyelv és irdoalom,dráma

 

Rajz

 

Könyvtáros Pedegógus

 

Tanító

 

Email cím

osvath.emese.koskaroly@gmail.com

 

nagyiren.koskaroly@gmail.com

 

barabasedina.koskaroly@gmail.com

 

 

 

bodzsarzsuzsa.koskaroly@gmail.com

 

bojtorg.koskaroly@gmail.com

 

borbelyjudit.koskaroly@gmail.com

 

bujdosoarone.koskaroly@gmail.com

 

csincsiknegyorgyi.koskaroly@gmail.com

 

draskovitsdora.koskaroly@gmail.com

 

dalmygabor.koskaroly@gmail.com

 

baloghszilvia.koskaroly@gmail.com

 

kaszasgabriella.koskaroly@gmail.com

 

gyulaimatyas.koskaroly@gmail.com

 

szilvaszsofia.koskaroly@gmail.com

 

makaizsuzsanna.koskaroly@gmail.com

 

horvateleonora.koskaroly@gmail.com

 

kanicsjudit.koskaroly@gmail.com

 

konczmara.koskaroly@gmail.com

 

perliktimea.koskaroly@gmail.com

 

kovacserzsebet.koskaroly@gmail.com

 

kovacseszter.koskaroly@gmail.com

 

kurtossyemese.koskaroly@gmail.com

 

liptailaura.koskaroly@gmail.com

 

mategyula.koskaroly@gmail.com

 

m.szaniszlokatalin.koskaroly@gmail.com

 

mitokmonika.koskaroly@gmail.com

 

mogyorositunde.koskaroly@gmail.com

 

mullernegomoricsilla.koskaroly@gmail.com

 

nemethmarta.koskaroly@gmail.com

 

langnoemi.koskaroly@gmail.com

 

nemethildiko.koskaroly@gmail.com

 

finnybernadett.koskaroly@gmail.com

 

penzesmoni.koskaroly@gmail.com

 

sallaibea.koskaroly@gmail.com

 

sasvarizsuzsanna.koskaroly@gmail.com

 

sikejozsef.koskaroly@gmail.com

 

szladicspeter.koskaroly@gmail.com

 

tormassycsilla.koskaroly@gmail.com

 

vertesaljaimaria.koskaroly@gmail.com

 

vigjudit.koskaroly@gmail.com

 

zsabokorszkyandrea.koskaroly@gmail.com